ค้นหา
  • ThaiMKV

เทคนิคการเปรียบเทียบ TV Box ให้โดนใจก่อนเลือกซื้อ

อัปเดตเมื่อ 24 เม.ย. 2018


ปัจจุบันการเลือกซื้อ Media Box เพื่อเชื่อมต่อทีวีสักเครื่องนั้น อาจต้องดูหลายปัจจัยเนื่องจากมียี่ห้อและราคาค่อนข้างเยอะและหลากหลาย โดยจุดประสงค์ในการนำมาใช้งานของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน


วันนี้ทาง ThaiMKV มีข้อมูลสรุปเพื่อการเลือกซื้อเครื่องเล่น 4K Player และ Android Box ให้โดนใจของทุกท่าน แบบตารางนำเสนอสั้นๆแต่ได้ใจความ ซึ่งเราได้พิจารณาเครื่องเล่นแบรนด์ดังต่างๆทุกรุ่นที่น่าสนใจ มาจัดทำคะแนนแยกเป็น 10 เรื่อง ตามตาราง


อธิบายรายละเอียดในแต่ละหัวข้อเพื่อพิจารณาตัดสินใจเลือกซื้อได้ตามนี้