ความคิดเห็นในฟอรัม

Himedia Q100 Firmware
In Firmware Resource
ขอทราบขั้นตอนการ Update Firmware HIMEDIA Q10 Pro จาก Android 4.4.2 เป็น เวอร์ชั่นล่าสุดครับ
In Firmware Resource
Firmware HIMEDIA Q1 2018 หาได้ที่ใหนครับ
In Firmware Resource
ThaiMKV
22 ส.ค. 2562
ไม่มีละครับ
0
0
Zidoo X10 Firmware
In Firmware Resource
ThaiMKV
13 เม.ย. 2561
Model: ZIDOO X10 Version : 2.0.15 (Beta) Download ได้ตาม Link : http://ota-cloudfront.zidoo.tv/X10/OTA/OTA-X10-v2.0.15-201803082143.zip วิธีการ Update How to upgrade Update list System: 1,Improve the Stability of system 2,Fix ZDMC port conflicts 3,Add weather in China 4,Fix the setting of front pad can not saved in system Player: 1,Add 4 colors for internal subtitle 2,Optimize the Video information 3,Optimize subtitle downloading Filemanager: 1,Add SMB v2 Blu-ray navigation: 1,Fix failing to display subtitle when there is only one subtite 2,Fix failing to choose subtitle in certain movies. 3,Optimize 4K Blu-ray navigation Theater: 1,Fix malfunction of sorting in PC interface. 2,Add a function to zoom in the photo of actors 3,Fix actors can not relate to the movies when it comes Chinese language. 4,Fix the poster don't refresh when changing from PC interface. 5,Add "year" information for search results when rematching movies. 6,Add a Loop mode in the left side bar 7,Improve Accuracy for matching actors 8,Fix locked movies can be opened by certain operation 9,Fix crash problems when scanning 10,Add path and title displaying of movies 11,Add self-association results when re-matching movies 12,Improve UI 13,Add a function to hide useless files 14,Fix crash after reset data 15,Fix removing inoperative 16,Improving movies matching, such as "Lost in Space" match to "Lost in Space 11" 17,Fix crash when unmatched files are too many 18,Fix crash when removing while scanning 19,Optimize unmatching videos UI. 20,Add more scanning ways 21,Add portaits of actors. 22,Fix crashs when scanning certain SMB devices. 23,Add a tag for path which don't want to scan. Control Center: 1,Add editing for country and movie duration 2,Fix some movies can't re-matching by IMDB Launcher 1, New UI 2,Add changing wallpaper Quicksettings: 1, New UI 2,Improve the way of operative 3,Fix "auto"mode don't work in HDMI audio output Onekey Clean: 1,New UI 2,Fix problems of self-starting management 3,Improve Cleaning Setupwizard: 1,Improve UI
0
0
Zidoo X9S Firmware
In Firmware Resource
ThaiMKV
13 เม.ย. 2561
Model: ZIDOO X9S Version : 2.0.15 (Beta) Download ได้ตาม Link : http://ota-cloudfront.zidoo.tv/X9S/OTA/OTA-ZIDOO_X9S-v2.0.15-201803082053.zip วิธีการ Update How to upgrade Update list System: 1,Improve the Stability of system 2,Fix ZDMC port conflicts 3,Add weather in China 4,Fix the setting of front pad can not saved in system Player: 1,Add 4 colors for internal subtitle 2,Optimize the Video information 3,Optimize subtitle downloading Filemanager: 1,Add SMB v2 Blu-ray navigation: 1,Fix failing to display subtitle when there is only one subtite 2,Fix failing to choose subtitle in certain movies. 3,Optimize 4K Blu-ray navigation Theater: 1,Fix malfunction of sorting in PC interface. 2,Add a function to zoom in the photo of actors 3,Fix actors can not relate to the movies when it comes Chinese language. 4,Fix the poster don't refresh when changing from PC interface. 5,Add "year" information for search results when rematching movies. 6,Add a Loop mode in the left side bar 7,Improve Accuracy for matching actors 8,Fix locked movies can be opened by certain operation 9,Fix crash problems when scanning 10,Add path and title displaying of movies 11,Add self-association results when re-matching movies 12,Improve UI 13,Add a function to hide useless files 14,Fix crash after reset data 15,Fix removing inoperative 16,Improving movies matching, such as "Lost in Space" match to "Lost in Space 11" 17,Fix crash when unmatched files are too many 18,Fix crash when removing while scanning 19,Optimize unmatching videos UI. 20,Add more scanning ways 21,Add portaits of actors. 22,Fix crashs when scanning certain SMB devices. 23,Add a tag for path which don't want to scan. Control Center: 1,Add editing for country and movie duration 2,Fix some movies can't re-matching by IMDB Launcher 1, New UI 2,Add changing wallpaper Quicksettings: 1, New UI 2,Improve the way of operative 3,Fix "auto"mode don't work in HDMI audio output Onekey Clean: 1,New UI 2,Fix problems of self-starting management 3,Improve Cleaning Setupwizard: 1,Improve UI
0
0
Zidoo X8 Firmware
In Firmware Resource
ThaiMKV
13 เม.ย. 2561
Model: ZIDOO X8 Version 2.0.15 (Beta) Download ตาม Link : http://ota-cloudfront.zidoo.tv/X8/ota/OTA-ZIDOO_X8-v2.0.15-201803191412.zip วิธีการ Update How to upgrade Update list System: 1,Improve the Stability of system 2,Fix ZDMC port conflicts 3,Add weather in China 4,Fix the setting of front pad can not saved in system Player: 1,Add 4 colors for internal subtitle 2,Optimize the Video information 3,Optimize subtitle downloading Filemanager: 1,Add SMB v2 Blu-ray navigation: 1,Fix failing to display subtitle when there is only one subtite 2,Fix failing to choose subtitle in certain movies. 3,Optimize 4K Blu-ray navigation Theater: 1,Fix malfunction of sorting in PC interface. 2,Add a function to zoom in the photo of actors 3,Fix actors can not relate to the movies when it comes Chinese language. 4,Fix the poster don't refresh when changing from PC interface. 5,Add "year" information for search results when rematching movies. 6,Add a Loop mode in the left side bar 7,Improve Accuracy for matching actors 8,Fix locked movies can be opened by certain operation 9,Fix crash problems when scanning 10,Add path and title displaying of movies 11,Add self-association results when re-matching movies 12,Improve UI 13,Add a function to hide useless files 14,Fix crash after reset data 15,Fix removing inoperative 16,Improving movies matching, such as "Lost in Space" match to "Lost in Space 11" 17,Fix crash when unmatched files are too many 18,Fix crash when removing while scanning 19,Optimize unmatching videos UI. 20,Add more scanning ways 21,Add portaits of actors. 22,Fix crashs when scanning certain SMB devices. 23,Add a tag for path which don't want to scan. Control Center: 1,Add editing for country and movie duration 2,Fix some movies can't re-matching by IMDB Launcher 1, New UI 2,Add changing wallpaper Quicksettings: 1, New UI 2,Improve the way of operative 3,Fix "auto"mode don't work in HDMI audio output Onekey Clean: 1,New UI 2,Fix problems of self-starting management 3,Improve Cleaning Setupwizard: 1,Improve UI
0
0

ThaiMKV

ผู้ช่วยงาน
ขั้นตอนดำเนินการอื่นๆ